Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens HVAC sjøkabler for fornybar energiproduksjon

Nexans Norge har som mål, sammen med forskningspartnere, å utvikle fremtidens blyfrie kraftkabler. I FutureCaRe-prosjektet vil vi utføre testing og utvikle modelleringsverktøy for å sikre høy pålitelighet og lang levetid for HVAC sjøkabler med blyfritt "vått design". Sjøkabler med vått design vil muliggjøre videre utvikling av fornybare flytende energikilder som havvind, solenergi til havs, vind-hydrogen og bølgekraft.

Kontaktperson

Tradisjonelt er PEX sjøkabler med spenningsnivå 52 kV eller høyere utstyrt med en metallisk vannbarriere (ekstrudert blykappe) for å forhindre inntrenging av sjøvann til kabelkjernen (tørr design). Kabler klassifisert under 52 kV har normalt ikke metallbarriere (våt design). Det tekniske behovet for en vannbarriere er drevet av aldringsegenskapene til isolasjonssystemet, som akselereres ved tilstedeværelsen av vann.

Det potensielle EU-forbudet mot bruk av bly innen 2025 er en kritisk drivkraft for forskning, utvikling og testing av høyspente sjøkabler uten blykappe. Det er imidlertid andre gode grunner til å bruke et blyfritt "vått design" der det er mulig. Disse inkluderer miljø- og helseproblemer forårsaket av bly i kontakt med mennesker og miljø, tekniske fordeler som redusert vekt, dynamiske egenskaper og kostnadsbesparelser.

Fremtidens blyfrie sjøkabler muliggjør nye kostnadsreduserende konsepter for transport av fornybar energi fra for eksempel flytende vind- og solanlegg. Etter hvert som kravene til fornybar energi øker, vil pålitelige høyspente sjøkabler være av avgjørende betydning for å oppfylle de ambisiøse kravene om å redusere det europeiske karbonavtrykket.

Prosjektpartnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023