Til hovedinnhold
Norsk English

COPREST - Verdiskaping fra Restprodukter fra Intensiv Hoppekrepsproduksjon

Det spås at mangel på marine proteiner og lipider kan være den største utfordringen som må løses for at akvakultursektoren skal fortsette å vokse på en bærekraftig måte. I COPREST skal CFEED og SINTEF Ocean undersøke muligheten for å bruke hoppekreps som en fôringrediens.

Kontaktperson

Hoppekreps, som står sentralt i prosjektet

CFEED AS er verdens første kommersielle selskap som produserer hoppekreps i intensive systemer på land. Fra selskapets fabrikk i Vanvikan produseres og selges det egg fra hoppekrepsen Acartia tonsa til den marine akvakultursektoren, både i Norge og i utlandet. I fabrikken holdes det voksne hoppekreps i eggproduksjonstanker året rundt, og produksjonen foregår i sykluser på noen uker mellom hver gang en populasjon må byttes ut med en ny. Siden det til nå ikke er et etablert marked som kan utnytte denne biomassen, blir hoppekrepsen destruert ved utskifting.

Det å destruere en så verdifull biomasse som er rik på marine, flerumettede omega-3 fettsyrer, marine proteiner som inneholder essensielle aminosyrer for oppdrettsfisk, og mineraler, vitaminer og pigmenter som er viktige komponenter i fiskefôr, er ikke bærekraftig. CFEED og SINTEF Ocean skal i COPREST-prosjektet undersøke muligheten for å bruke dette restråstoffet som en fôringrediens til akvakultursektoren, hvor mangel på marine proteiner og lipider er spådd å være den største utfordringen som må løses om næringen skal fortsette å vokse bærekraftig. 

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge muligheten for å bruke uutnyttede restprodukter fra CFEED's produksjonsanlegg som en ny råvare til fôrindustrien.

Prosjektets delmål:

  •  Kvantifisere volum av restråstoff
  • Biokjemiske analyser og karakterisering av restråstoff
  • Vurdering av råstoffets egnethet som fôringrediens og markedsmuligheter

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2021 - 01.10.2021

Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Trøndelag (#323943)

Partnere: 

SINTEF Ocean 

CFEED AS