Til hovedinnhold
Norsk English

AURORAL

AURORAL vil levere en datadelingsplattform som er i stand til å skape nye økosystemer med applikasjoner og tjenester som fokuserer på økt samhandling mellom bedrifter og aktører, spesifikt rettet mot distriktene. Dermed bidrar AURORAL til økt økonomisk vekst og å skape nye arbeidsplasser, håndtering av betydelige samfunnsutfordringer, overvinne den digitale kløften mellom distrikt og urbane områder, og utvikle potensialet som muliggjøres av økt samhandling og digitalisering i distriktene.

Kontaktperson

Illustrasjon AURORAL logo

Ny digital teknologi, som for eksempel tingenes internett (IoT), genererer masse data som ved rett bruk kan være svært verdifull. For best mulig utbytte må disse data deles for å forenkle, forbedre og skape nye tjenester. Å legge til rette for datadeling er derfor svært viktig og har blitt et satsingsområde for mange. AURORAL vil demonstrere en datadelingsplattform gjennom storskala prøveprosjekter i syv europeiske regioner. Plattformen er basert på en åpen, API-basert, interoperabel og føderert arkitektur for tingenes internett (IoT). Den inkluderer også en referanseimplementering som støtter fleksibel integrering av heterogene tjenester. Videre fokuserer den på å tette gapet i interoperabilitet som dagens plattformer for smartobjekter har, og skape nye markeder for tjenester i distriktene.

De viktigste målene er:

  • mplementere strategier og prosesser som gir rurale økosystemer muligheten til å øke sitt potensial ved å digitalisere ressurser, produkter og tjenester.
  • Introdusere "Semantisk Interoperabilitet som en Tjeneste" for å forbedre interoperabiliteten til smartobjekt- og tjenesteplattformer ved å forenkle deling og bruk av data.
  • Validere referanseimplementeringer av tjenester i horisontale sektorer og uavhengige digitale tjenester.

Som en plattform bygget for interoperable tjenester, vil hver bruker eie sine egne data og være ansvarlig for sin egen sikkerhet og personvern. Ingen kan bruke andres data uten en eksplisitt kontrakt med datatilbyderen. AURORAL en datadelingsplattform som skaper forretningsmuligheter for nye og eksisterende bedrifter i distriktene.

Noen viktige funksjoner er:

• Basert på eksisterende tjenester innen områder som landbruk, energi, turisme, mobilitet og helse

• Fokus på lokal og regional medvirkning

• Delingskultur og sirkulær økonomi

• Få fart på digitaliseringen

• Mulighet for å teste tjenester før man bestemmer seg for å ta plattformen i bruk

• Attraktivt for framtidige generasjoner

• Enkelt å bruke

Finansiering: EU, H2020

Partnere

 

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024