Til hovedinnhold
Norsk English

PCM-STORE

PCM-STORE samler meierier, fiskeindustrien, næringsmiddelindustrien, dagligvarekjeder, teknologileverandører og kraftnettoperatører for å jobbe mot et felles mål: Å løse utfordringer knyttet til energilagring for å gjøre fremtidig industri mer energieffektiv.

Kontaktperson

Høyere andel fornybar energi gir større variasjoner i strømnettet, noe som fremskynder behovet for energieffektivisering. Bedre energilagringsløsninger kan redusere toppeffekter for diskontinuerlige prosesser, lette lastforskyvning og sikre tilstrekkelig energiforsyning. Sammenlignet med tradisjonelle lagringsmetoder for elektrisitet, kan termisk energilagring (TES) lagre store mengder termisk energi, ved både lave og høye temperaturer, mer effektivt og til mye lavere kostnader. Selv om det er svært relevant teknologi for norsk matindustri, er kompetansen i Norge på kald TES (CTES) foreløpig begrenset.

PCM-STORE vil takle denne utfordringen ved å utvikle lavtemperatur TES-systemer basert på faseendringsmaterialer (PCM) for industrielle kjøle- og fryseprosesser. Tre case-studier som representerer forskjellige temperaturområder er identifisert som potensielle kandidater for implementering av PCM-CTES: industrielle fryseprosesser, kaldlagring i matprosesser og matdisker.


Se de engelske sidene for mere informasjon.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024