Til hovedinnhold
Norsk English

OntoTrans - Ontology driven Open Translation Environment

OntoTrans er et EU-prosjekt som legger til rette for å svare på industriens produksjonsutfordringer mer effektivt ved å få tilgang til relevant informasjon og bruke materialmodellering mer effektivt. Spesielt er det et behov for å styrke bruken av oversettere (translators på engelsk, folk med innsikt i industriens behov og formår å oversette dem til en løsning) for å støtte sluttbrukere med å få tilgang til relevante data og modeller.

Kontaktperson

For dette formål tilbyr OntoTrans et ontologibasert Open Translation Environment (OTE) for generell bruk som kan støtte utviklingen av dedikerte apper som gir smart veiledning for materialprodusenter og produktprodusenter (inkludert tilknyttede oversettere) gjennom alle trinnene i oversettelsesprosessen:

  1. Representere produksjonsprosessutfordringer i en standard ontologisk form som tekniske og forretningsbaserte use cases
  2. Koble use cases med eksisterende informasjonskilder, dvs. tilgjengelige data- og materialmodelleringsløsninger
  3. Anbefale konsekvente alternativer for materialmodellering av arbeidsflyt
  4. Støtte simulerings- og valideringsaktiviteter
  5. Tilby semantisk tolkning av resultater for å forenkle deling og gjenbruk av use cases og resultater

 

med det endelige målet å forbedre beslutningsprosesser i en smart integrering av åpne simuleringsplatformer (OSPs), datadrevne modeller, materialdatabaser, anbefalingssystemer med en sentral ontologidrevet database. OTE vil bli demonstrert gjennom prosjektutvikling og bruk av apper som adresserer fire utvalgte use cases.

Søknadstype: RIA
Prosjektperiode: 2020-2024
Totalbudsjett: 5,5 millioner euro
Finansieringskilde: EU Horizon 2020

Prosjektpartnere: Technische Universitaet Wien (koordinator), Goldbeck Consulting Limited, Alma Mater Studiorum Unversita de Bologna, Fraunhofer Gesellschaft, SINTEF, Center for Materials and Coastal Research, Computational Modelling Cambridge Limited, Datastories International, Arcelormittal Innovation Investigacion e Inversion SL, Composites Evolution Limited, Procter & Gamble Services Company NV


OntoTrans-prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 862136.

For mer informasjon om prosjektet, se hjemmesiden (kun engelsk)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024