Til hovedinnhold
Norsk English

Jesper Friis

Seniorforsker

Jesper Friis er seniorforsker i gruppen Matrialfysikk i Trondheim. Han har bakgrunn i fysikk med doktorgrad innen transmisjonselektronmikroskopi og en postdoc på mikrostrukturmodellering i aluminium innen han begynte i SINTEF i 2007. Her har han jobbet med multiskala modellering fra atomistisk til mikrostrukturnivå samt digitalisering innen bla. aluminium, solseller, batterier, metal dusting, mm.
Han er medlem i styret i European Material Modelling Council (EMMC).

Utdanning

Sivilingeniør i Teknisk fysik och elektroteknik fra Linköping Universitet (1999)
Doktorgrad i fysikk ved NTNU (2003)

Kompetanse og fagområder

Kompetanser: ontologier, interoperabilitet, multiskala modellering, atomistisk modellering, mikrostrukturmodellering, termodynamikk, elektrondiffraksjon, m.fl...

Forskningsområder: datadreven materialvitenskap, aluminium, solseller, batterier, metal dusting, m.fl...

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1560-809X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Trondheim