Til hovedinnhold
Norsk English

OntoCommons - Ontology Commons Ecosystem Toolkit

OntoCommons er et H2020 CSA-prosjekt dedikert til standardisering av datadokumentasjon innen alle domener relatert til materialer og produksjon.

Kontaktperson

De overordnede målene for OntoCommons er (i) å etablere et samarbeid med alle relevante interessenter innen og utenfor EU for engasjement, innspill, testing, utnyttelse og formidling av prosjektresultatene; (ii) etablere et Ontology Commons EcoSystem for datadokumentasjon bestående av praktiske verktøy samt et system av ontologier, med utgangspunkt i en toppreferanseontologi, og tilpasse et utvalg av mye brukte toppnivåontologier som en rekke relevante mellom- og domenenivåer ontologier er basert på; (iii) demonstrere effektiviteten av OntoCommons-tilnærmingen ved å tilby et sett med demonstrasjoner som bygger på Ontology Commons EcoSystem.

Søknadstype: CSA
Prosjektperiode: 2020 – 2023
Totalt budsjett: 4,2 millioner euro
Finansieringskilde: EU Horizon 2020

Prosjektpartnere: Technische Universitaet Wien (koordinator), Ecole Nationale D'ingenieurs de Tarbes, Goldbeck Consulting Limited, Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, National University of Ireland Galway, Trust-IT Services, Industry Commons Foundation (Insamlingsstiftelse), University of Oslo, Universitaet Innsbruck, Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten Forschung EV. SINTEF, Storbritannia Research and Innovation, E-Science Data Factory, Fundacion Tekniker, Universidad Politecnica de Madrid, Robert Bosch Gmbh, Innovation in Research & Engineering Solutions, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Institut Für Angewandte Systemtechnik Bremen Gmbh.


OntoCommons har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020-forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 958371.

For mer informasjon om prosjektet, se hjemmesiden (kun engelsk)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023