Til hovedinnhold
Norsk English

ENGAGE - Engasjer samfunnet for risikobevissthet og motstandskraft

ENGAGE søker å skape samarbeid mellom befolkning, beredskapsorganisasjoner og myndigheter for å forebygge, forberede seg på, svare på, og komme seg igjen etter katastrofer.

Kontaktperson

Foto: Tel Aviv University

Forbedre samspillet mellom ulike aktører innen katastrofehåndtering

For å oppnå samfunnets evne til å takle katastrofer kreves involvering av befolkningen. Når en katastrofe oppstår, kan befolkningen medvirke med ressurser og informasjon som bidrar til positiv reaksjon og gjenreising etter hendelsen. Befolkningens deltakelse medfører likevel til nye risikoer og usikkerheter i en kompleks situasjon. Hensikten med prosjektet ENGAGE er å forbedre samspillet mellom formelle og uformelle aktører innen katastrofehåndtering.

Skal gjøre samarbeidsløsninger mer kjente

Det primære målet er å gjøre samardeidsløsninger mer kjente og brukbare for myndighetene og beredskapsorganisasjonene. Med løsningene menes for eksempel teknologier, metoder, retningslinjer, strategier eller tilnærminger.

Kunnskap om befolkningens bidrag til katastrofehåndtering

Et viktig resultat av prosjektet er kunnskap om befolkningens bidrag til katastrofehåndtering og om behov for å styrke dette bidraget. Dette er grunnlaget for en konseptuell modell for samfunnets evne til å restituere. Arbeidet er basert på litteraturgjennomgang, intervjuer, undersøkelser og omfattende analyser av «cases».

Katalog over løsninger

Basert på denne kunnskapen er hovedresultatet av prosjektet en katalog over løsninger, «Catalogue of Solutions» (CoS). Katalogen skal gi inspirasjon og veiledning til myndighetene og beredskaps-organisasjonene. CoS er innebygd i en kunnskapsplattform som beriker katalogen med ytterligere informasjon, for eksempel en liste over uformelle løsninger skapt av fra innbyggerinitiativer.

KI-basert chatbot for nødkommunikasjon

En KI-basert chatbot for nødkommunikasjon har også vært utforsket. Chatboten er en funksjonell prototype basert på litteraturgjennomgang og ekspertinnspill.

Valideringsøvelser ble gjennomført i Trondheim (Norge), Roma (Italia), Baskerland (Spania) og Romania.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

EU

Samarbeidspartnere

SINTEF Digital (NOR), Deep Blue Srl (IT), University of Navarra – TECNUN (SP), Tel Aviv University (ISR), Trondheim Red Cross (NOR), European Emergency Number Association (BE), Romanian Ministry of Internal Affairs – Department for Emergency Situations (RO), Everbridge Norway (NOR), Ecole Nationale Supérieure (FR), ERTZAINTZA – Departamento de Seguridad – Gobierno Vasco (SP), Cittadinanzattiva (IT), Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – Dipartimento di Epidemiologia (IT), Katastrofmedicinskt Centrum (SWE), NTNU Social Research Ltd. (NOR), One2Many (NL).

Prosjekttype

EU – Horizon 2020 (RIA)

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeidere