Til hovedinnhold
Norsk English

Jacqueline Floch

Seniorforsker

Mitt forskningsfokus er innovative anvendelser av digitale teknologier mot et smartere og inkluderende samfunn. Sosial bærekraft, brukermedvirkning og brukersentrert design har topp prioritet på min forskningsagenda.
Jeg har tidligere forsket på modelldrevet software engineering og systemarkitekturer, og har derfor også god forståelse for å lage programvaresystemer.

Utdanning

Ingénieur civil de l´ École Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, 1983
Dr. Ing, Inst for Telematikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 2003

Kompetanse og fagområder

Digitale teknologier, digital inkludering, bruker medvirkning, brukersentrert design.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jacqueline-floch-0aa6831/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jacqueline-Floch

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4939-586X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim