Til hovedinnhold
Norsk English

Jacqueline Floch

Seniorforsker

Mitt forskningsfokus er innovative anvendelser av digitale teknologier mot et smartere og inkluderende samfunn. Sosial bærekraft, brukermedvirkning og brukersentrert design har topp prioritet på min forskningsagenda.
Jeg har erfaring fra ulike domener, for eksempel helse, krisehåndtering og digitalt demokrati.
Jeg har tidligere forsket på modelldrevet software engineering og systemarkitekturer, og har derfor også god forståelse for å lage programvaresystemer.

Utdanning

Ingénieur civil de l´École Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, 1983.
Dr. Ing, Inst for Telematikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 2003.

Kompetanse og fagområder

Digitale teknologier, digital inkludering, bruker medvirkning, brukersentrert design.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jacqueline-floch-0aa6831/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jacqueline-Floch

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4939-586X

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim