Til hovedinnhold
Norsk English

ARTISAN – AI/ML Sensorfusjon for autonom fartøysnavigasjon

ARTISAN har som mål å forbedre autonom skipsnavigasjon og dermed bidra til mer effektive og konkurransedyktige skipsoperasjoner samtidig som fartøyenes miljøpåvirkning reduseres.

Kontaktpersoner

Foto: Kongsberg Seatex

I ARTISAN skal det lage en testplattform for mottak av posisjon-, hastighet- og tidsdata (PVT) der AI-algoritmer for sensorfusjon kan prototypes og testes. Prosjektet vil undersøke kravene til PVT-tjenester for autonome fartøyoperasjoner, og bruk av AI/ML-teknikker for PVT-sensorfusjon basert på reelle navigasjonsdata. Avledede krav vil bli sammenlignet med ytelsen til PVT-testplattformen. ARTISAN vil utnytte det nåværende og fremtidige europeiske globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS), inkludert EGNOS og Galileo.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

European Space Agency

Samarbeidspartnere

Kongsberg Seatex, SINTEF Digital, SINTEF Ocean

Prosjekttype

ESAs NAVISP-program