Til hovedinnhold
Norsk English

OxiBat - Next generation oxide electrolytes for solid-state batteries

I forskerprosjektet OxiBat ønsker vi å designe, utvikle og teste nye oksidbaserte all solid state batterier (ASSB) med lang levetid og lav degradering, som bidrar til at mer brannsikre og miljøvennlige batterier kan realiseres.

Kontaktperson

Den nåværende standard batteritypen inneholder en elektrolytt av et litiumsalt løst i en flytende organisk væske. Slike batterier utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko på grunn av bruk av denne type væsker som transportmedium for litiumet i batteriet. Disse er brannfarlige og flyktige slik at all lekkasje vil utgjøre en mulig risiko. En strategi for å gjøre batteriene sikrere er å basere dem på teknologier der man kan eliminere bruken av slike organiske væsker fullstendig.

Sikre batterier som kan oppnås ved å basere alle komponentene i batteriene på faststoffkomponenter som i "all solid-state batteries" (ASSB). Det vil si batterier som er brannsikre, trygge under bruk og tålertolerante for høyere temperatur. Det er behov for å få dypere forståelse av oppførselen til alle komponentene, spesielt materialenes transportegenskaper. Utfordringer er også knyttet til å finne et sett med komponenter som har egenskaper godt tilpasset hverandre, og også i noen grad utvikling av metoder for fremstilling av disse materialene.

OxiBat adresserer dette gjennom å tillage tette elektrolytter og elektrodematerialer ved flere ulike metoder (tape casting, screen printing, spray coating), og sammenstille disse ved laminering ved høy temperatur eller ved sputtring av elektrodene direkte på elektrolyttene ved pulse laser deposition (PLD). Fundamental forståelse av elektrolyttenes stabilitet og transportegenskaper vil adresseres gjennom DFT modellering, etablering og bruk av defektkjemimodell, ledningsevnemålinger og NMR studier. Sammenstilte fullstendige batterier vil bli testet for deres levetid, stabilitet under sykling, degradering og ekspansjon.

Partnere

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022