Til hovedinnhold
Norsk English

Yngve Larring

Seniorforsker

Startet i SINTEF 2001, jobbet med prosjekter knyttet til fastoksid brenselceller (SOFC), og Protonic Conducting Fuel Cells (PCFC), beskyttelsesbelegg på interconnects, Oxygen Transport Membranes (OTM) og Hydrogen Transport Membranes (HTM), materialutvikling for Chemical Looping Combustion (CLC) samt andre Chemical Looping-aktiviteter knyttet til hydrogenproduksjon.
Hett tema for tiden er kjemisk produksjon ved bruk av Solid Oxide Electrolysers (SOE) og Chemical Looping (CL)

Utdanning

PhD - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/Kemisk institutt, Universitetet i Oslo/Senter for materialvitenskap, Norge - 1998
Master ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/Kemisk institutt, Universitetet i Oslo/Senter for materialvitenskap, Norge -1991

Kompetanse og fagområder

Prosjektledelse
Avanserte funksjonelle keramer
Oksygenbærermaterialer OCM
Oksygentransportmembraner OTM
Hydrogen transportmembraner HTM
Chemical Looping Combustion CLC
Chemical Looping Reforming CLR
Chemical Looping Hydrogen Produksjon CLHP
Elektrokjemisk produksjon av kjemikalier
Produksjon av kjemikalier ved Chemical Looping
Solid oxide brenselceller SOFC
Protonledende brenselceller PCFC
Beskyttende belegg av sammenkoblinger

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/larring-yngve-72874829/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yngve-Larring

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6600-9951

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo