Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig gårder med redusert utslipp fra kveg

Bærekraftig gårder med redusert utslipp fra kveg - økonomisk fordelaktig for bonden (Zero Emission Cowshed): Åtte prosent av Norges menneskeskapte klimagassutslipp kommer fra landbruket. Den største kilden til disse utslippene er metan fra drøvtyggerne. Prosjektet ZEC skal utvikle katalysatorer som lar oss fjerne, og utnytte, metangassen som kyr i norske fjøs raper ut i atmosfæren.

Kontaktperson

Foto: Werner Juvik / SINTEF. Ved å fange opp metangass som slipper ut når kyr raper på båsen kan bonden få utnytte av ubrukt energi og redusere klimagassutslipp. Bildet er tatt i fjøset på Bygdøy Kongsgård som er med på forskningsprosjektet.

Prosjektets mål er å redusere utslippene av metan (CH4), som er en kraftig drivhusgass, fra fjøs med minst 60 prosent ved hjelp av nye teknologier basert på katalytisk forbrenning. Dette gir mindre drivhuseffekt samtidig som den katalytiske prosessen gir bøndene varme som kan brukes lokalt.

Fordøyelsessystemet og foret til kyr gjør at de slipper de ut store mengder metan (CH4). Metan er en svært potent drivhusgass – mange ganger sterkere enn CO2. Et av problemene er at metan fra kuene slippes rett ut i luften og konsentrasjonen av metan blir såpass lav at metanet blir vanskelig å fange.

I den første delen av ZEC-prosjektet skal vi får oversikt over metankonsentrasjonen og fordeling av metan når kyrene står i båsen, samt undersøke hvordan metanet fordeler seg i luftstrømmene fra ventilasjonsanlegg ved hjelp av målinger og datasimuleringer.

Konsentrasjonen av metan i fjøs er såpass lav at eksisterende teknologier, som gassmembraner og adsorbenter, ikke fungerer. I ZEC-prosjektet skal det utvikles katalysatorer som får de katalytiske reaksjonene i gang selv ved lave temperaturer og konsentrasjoner. Det skal kjøres laboratorietester for å sikre at den katalytiske forbrenningen kan foregå under de relative lave forbrenningstemperaturene som er ønsket.

Fra problem til grønn ressurs – slik skal metan fra fjøset forvandles: 1: Metan er lettere enn luft og stiger derfor til værs. En blanding av metan og luft skal suges ut oppe under taket. Her vil metankonsentrasjonen være høyest. 2: Gassblandingen hentes ut via en ventilasjonskanal. I et forbrenningskammer vil katalysatorer sørge for at metan reagerer kjemisk med oksygen fra gassblandingen. 3: Varme fra forbrenningen kan utnyttes til oppvarming på gården, og til produksjon av biogass som i sin tur blir brukt til el-produksjon på gården.Illustrasjon: Knut Gangåssæter / SINTEF

Som en bieffekt til utslippsreduksjon skal også ZEC-prosjektet se på hvordan varmen som utvikles under katalyseprosessen kan brukes andre steder på gården, for eksempel ved vannbåren varme, til drivhus eller til bioreaktorer for husdyrgjødsel.

Til slutt skal det utvikles en demonstrasjonsenhet hvor katalytisk forbrenning kombineres med en varmeveksler for å utnytte den produserte varmen. Målet er å få testet demoenheten på en gård under realistiske betingelser, for å demonstrere at prinsippet virker før teknologien kan tilbys til norske bønder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Utforsk fagområdene