Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig gårder med redusert utslipp fra kveg

Storfe og metangass


Kyr på beite

Storfe og metangass
For folk flest er metan kjent som hovedbestanddelen i naturgass, men metan dannes også i fordøyelsessystemet til drøvtyggere som kyr, okser og kalver. Storfe har fire mager. Slik utvikler storfe metangass i fordøyelsessystemet:

  • Mye av fôret brytes ned av mikroorganismer i den første magen – den store vomma.
  • Nedbrytingen – en gjæringsprosess (fermentering) – skjer i et oksygenfritt miljø (anaerobt).
  • Under prosessen oppstår et overskudd av hydrogen (H2) som må fjernes. Dette skjer ved at H2 omdannes til metan (CH4) av spesielle mikrober.
  • Metangassen fra vomma skilles ut ved raping.
  • Noe fermentering av fôr finner sted også i bakre tarmavsnitt og skilles ut som promp.

(Kilde: Store norske leksikon)