Til hovedinnhold
Norsk English

H2020 Smartfish – TrawlMonitor

Ved å utvikle et smart 3D-kamera montert på trålåpningen, vil vi i sanntid kunne rapportere antall, størrelse og art av fisk som svømmer inn i trålen. Denne informasjonen kan bli brukt til å optimere fangsten for å gjøre trålfiske mer bærekraftig.

Kontaktperson

Illustrasjon av det smarte 3D-kameraet montert på en trål

I H2020 Smartfish-prosjektet ble det utviklet smart fiskeriteknologi for en effektiv og bærekraftig fiskerisektor.

Vi i Sintef Digital utviklet et trålmonitor-system for sanntids overvåkning av fisk som svømmer inn i trålen. Et undervanns 3D kamerasystem, som ble utviklet i EU H2020-prosjektet UTOFIA, ble adaptert til å kunne gi sanntids 3D-bilder av fisk som svømmer gjennom trålåpningen. En sanntids 3D-video strøm av trålåpningen ble observert i styrhuset på fiskebåten.

Det ble også utviklet automatiske metoder for lengdeestimering av fritt-svømmende fisk basert på 3D-dataene. Algoritmene ble validert på bilder av oppdrettslaks hvor det var enkelt å anskaffe bakkesannhet basert på individuelle lengdemålinger av fiskene i nota. Vi fant at systemet kunne estimere lengden på fisken på populasjonsbasis innenfor en prosent av bakkesannheten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Finansiering

EU

Samarbeidspartnere

Sintef Ocean, AZTI, Danmarks Tekniske Universitet, Marine Scotland, Melbu Systems, University of Cukurova, Mersin Universitesi, NTNU, University of East Anglia, Marport, Zunibal, Safetynet Technologies, Nergård Havfiske

Prosjekttype

H2020