Til hovedinnhold
Norsk English

CryoFlask (Cryogenisk nedkjøling muliggjør økt ytelse til logge-tool som bruker vakuumflasker)

CryoFlask-prosjektet utvikler og demonstrerer teknologi som vil muliggjøre betydelig forlenget operasjonstid i brønn for intervensjon i dype, superkritiske geotermiske brønner med temperaturer opp til 450 °C uten en ekstrem økning i fysisk størrelse av verktøyet. Prosjektet benytter et patentert kjøleteknologi av Norwegian Well, noe som muliggjør en ny generasjon logge tool som bruker vakuumflasker i kombinasjon med lavtemperatur elektronikk. Dette vil gi logge tool med forbedret pålitelighet, mindre ytre diameter og lavere kostnads-til-ytelse-forhold og som kan brukes i brønner med høy temperatur. Dette prosjektet representerer et gjennombrudd i nedihulls loggeteknologi for superkritiske geotermiske brønner. Kjøleteknologien vil også gi en betydelig økning i operasjonstid i brønn sammenlignet med eksisterende logge tool som brukes i geotermiske brønner og HPHT (High Pressure and High Temperature) O&G-brønner.

Kontaktperson

Logging utføres i alle faser i levetiden til en brønn, boring, ferdigstillelse, produksjon og stenging. Det er en viktig bidragsyter til å redusere kostnader og risiko, forbedre reservoarkarakteriseringen og optimalisere produksjon og vedlikehold.

Enel Green Power og HS Orka har i samarbeid med Equinor de siste årene utforsket geotermiske brønner med superkritiske forhold. Disse brønnene har en potensiell økning i energiproduksjonen på 5-10 ganger sammenlignet med tradisjonelle geotermiske brønner, noe som gjør dem svært attraktive å utforske siden færre brønner må bores. Dette representerer en paradigme-skifte i geotermisk energi siden boreoperasjoner representerer den største kostnaden.

For tiden er det ingen loggingsverktøy i markedet som er i stand til å utføre loggingsoperasjoner i brønner med ekstreme superkritiske forhold. Probe1 (tidligere Kuster) produserer loggingsverktøy som har blitt en industristandard innen geotermisk logging opp til maksimalt 350°C og da med en begrenset operasjonstid i brønn på 4 timer.

Forlenget operasjonstid i brønn kan oppnås ved å øke logge toolets ytre diameter (OD), legge til mer heat sink materiale inne i vakuumflasken og bruke høytemperatur elektronikk og batterier, men dette vil resultere i store, tunge og dyre logge tool. På grunn av deres store OD kan slike verktøy ikke brukes inne i en borestreng, noe som tvinger den geotermiske boreoperatøren til å fjerne borestrengen før logging med store OD-tool, som både er tidkrevende og fører til høyere driftskostnad og risiko.

DETTE ER PÅ ENGELSK:

The CryoFlask technology uses standard flasks combined with a thermal heat sink cooled down to cryogenic temperature and a thermal valve to balance the temperature of the electronics, batteries and internal sensors, and thereby keeping these components within their rated temperature range. The project is building and demonstrating a prototype with four times increase in operational time in-well compared to existing industry standard logging tools and in addition enables logging in geothermal wells up to 450°C. The prototype is planned tested in geothermal wells in Iceland and Italy in collaboration with Equinor, HS Orka and Enel Green Power in 2021.

CryoFlask.png

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Norwegian Well, Aarbakke Innovation, Equinor, Enel Green Power, HS Orka, Equinor

Prosjekttype

EnergiX IPN