Til hovedinnhold
Norsk English

Brytere for havbunnen

Vindkraftutbygging langt til havs og et økende behov for å forsyne til olje og gassinstallasjoner på havbunnen med elektrisk energi vil føre til at det bygges ut infrastruktur for overføring og distribusjon av elektrisk kraft også til havs.

Kontaktperson

Tegning av konseptet
Dagens konvensjonelle løsning for en havbunnsbryter (til høyre) og SINTEFs foreslåtte konsept (til venstre). Ved at bryteren opererer på samme trykk som finnes på havbunnen forsvinner behovet for trykktette gjennomføringer og bryterkamre.

For å unngå de store kostnadene med plattformer og flytere, vil strømbrytere og andre elkraftkomponenter bli installert på havbunnen og bli fjernstyrt. I konvensjonelle løsninger plasseres komponentene inne i tykkveggede stålkamre med normalt atmosfærisk trykk innvendig. Kabelgjennomføringer fra vannet utenfor og inn til de mer "normale" omgivelsene inne i kammeret er nødvendig. Disse elementene øker kostnadene og kompleksiteten til slike installasjoner i betydelig grad, spesielt ved store havdyp.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt konsept for undersjøiske strømbrytere der brytekammeret inneholder nitrogen eller hydrogen i sin superkritiske tilstand ved det samme (høye) trykket som vannet uten. Dette kan gi store kostnadsreduksjoner da det ikke er behov for et trykkammer, og ved at kabelgjennomføringene blir enklere.

Superkritiske fluider har noen egenskaper som man vanligvis ser hos væsker og noen typiske for gasser. For å slukke lysbuer – som er det strømbrytning dreier seg om – kan dette være fordelaktig. I prosjektet vil konseptet med å bruke superkritiske fluider til strømbrytning bli utforsket, dels gjennom eksperimenter og dels gjennom numerisk modellering av lysbuens oppførsel og egenskaper under forskjellige betingelser. 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under ordningen "Nye konsepter".

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene