Til hovedinnhold
Norsk English

Brytere for havbunnen

Resultater


Prosjektresultater

Det er litt tidlig å konkludere om superkritisk nitrogen vil være et egnet brytermedium for subsea-brytere, for det vil være behov for flere forsøk med mer produktrelevante bryterdesign. Likevel mener SINTEF Energi og NTNU at prosjektet har vært en suksess, og at resultatene har bidratt til å utvide forskningsfronten på strømbrytere i superkritisk nitrogen. Tabellen nedenfor oppsummerer resultater oppnådd i prosjektperioden.

Lab-infrastruktur

Prosjektet har vært med å finansiere en oppgradering av testinfrastrukturen i sikkerhetslaboratoriet til SINTEF (kondensatorbank med ladesystem og effektbryter, spenningsmåler, fiberoptikksystem, og kontrollsystem)

Simuleringsmodell

Prosjektet har bidratt til utvikling av en simuleringsmodell basert på COMSOL som modellerer elektriske lysbuer og hvordan de påvirkes av kobber i kontakter og tenntråd, samt nitrogenfyllingstrykk og nærliggende dyse.

Nytteverdi av resultater og plan for videre utnyttelse

Prosjektresultatene har i hovedsak ført til publikasjoner og kompetansebygging i SINTEF og NTNU (inkludert utdanning av masterstudent, PhD og postdoktor), som var planen fra start. I et forskningsfelt med veldig lite publisert materiale fra tidligere arbeid har NTNU og SINTEF ønsket å dele resultatene med andre forskere (inkludert R&D-miljø i industri) for å få innspill til videre forskning og eventuell utvikling av ny teknologi. Prosjektet har i tillegg til subsea-applikasjoner fått oppmerksomhet fra mellomspennings DC-brytermiljøet, blant annet pga den høye lysbuespenningen som oppstår i høytrykksnitrogen.