Til hovedinnhold
Norsk English

ReGenWool

Hovedmålet med ReGenWool-prosjektet var å undersøke muligheten for kjemisk gjenvinning av norsk lavkvalitetsull og andre keratinrike biprodukter som fjær til høyverdimaterialer som kan brukes i tekstiler.

Kontaktperson

Prosjektet utviklet en ny prosess for å løse opp de keratinrike råvarene og trekke ut keratinkjedene, og deretter danne en løsningsfraksjon som kan bearbeides videre til et regenerert proteinmateriale. Det er flere potensielle applikasjoner som kan være interessante bruksområder, og nå jobbes det med å fullføre forsøkene med tekstilkonvertering. Prosessen utviklet i dette prosjektet studeres også for å implementeres i en sirkulær forretningsmodell, og pågående arbeid innebærer å implementere prosessen i ett trinn for å kombinere ekstraksjon og produksjon av materiale for fiberspinning. Prosjektpartnerne jobber for å forbedre spinneprosessen og regenereringsprosessen, og ser også på biologisk nedbryting av materialet.

Den nye skånsomme kjemiske prosessen ble brukt til å ekstrahere keratin fra både lavkvalitets-ullfibre og kyllingfjær. En fleksibel membran ble regenerert fra det ekstraherte ullkeratinet, med bruksområde enten som frittstående membran eller belegg på annet underlag. Prosjektet demonstrerte også konvertering til tekstiler, der keratin ble blandet med et annet biobasert materiale (cellulose) og omdannet til et nytt garn. Prosjektet undersøkte også muligheten for å omdanne garnet til tekstiler. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Helly Hansen AS, Norilia AS og SINTEF, med støtte fra Norges forskningsråd (BIA-programmet, prosjektnummer 269624,)

Figur som viser verdikjeden

 

Bilde som viser prosessen

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021