Til hovedinnhold
Norsk English

Optimalisert og dokumenterd kjøling av laks i HeliX-tanker

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle teknologien i HeliX-tanker for å optimalisere og dokumentere effekten, slik at lakseslakteriene sikres en styrt, forutsigbar og effektiv kjøling, samtidig som fisken blir skånsomt behandlet.

Kontaktperson

Delmål i prosjektet er:

  • Utvikle numeriske modeller for strømning og varmeovergang, som kan brukes til å teste forskjellige driftsmønster i tankene.
  • Bygge demonstrasjonstank hvor resultatene fra de numeriske simuleringene kan verifiseres, og hvor en kan undersøke hvordan strømning av vann, luft og andre parametere påvirker fiskens kvalitet
  • Implementering av nye driftsmønster i fullskala HeliX-tank
  • Nytt styrings- og dimensjoneringsunderlag for HeliX-tankene som garanterer riktig temperatur ut av tankene og et software for styring og overvåking av driften.

Artikkel iLaks

Kuldesystemer for prosessering av mat

Faktablokk

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020