Til hovedinnhold
Norsk English

EnDurCon

Samarbeidsprosjektet EnDurCon skal skape gode rammer for bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner.

Kontaktperson

Bildet viser oversiden av dekket på Uttian bru. Brua hadde store skader i dekkeoverflaten etter kjøring med piggdekk og sterke klimapåkjenninger. Foto: Gunrid Kjellmark
Bildet viser oversiden av dekket på Uttian bru. Brua hadde store skader i dekkeoverflaten etter kjøring med piggdekk og sterke klimapåkjenninger. Foto: Gunrid Kjellmark

SINTEF og NTNU ønsker å styrke samarbeidet og satsningen innenfor utviklingen av miljøvennlig og bestandig betong, og har derfor etablert en samarbeidsplattformen Environmentally friendly and Durable Concrete – EnDurCon. Vår visjon er bestandige betongkonstruksjoner med svært lav miljøpåvirkning.

Dette samarbeidet skal skape gode rammer for nye prosjekter, med våre mange gode industripartnere, hvor bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner er i fokus.

For å komme et skritt videre, er vi avhengig av at mange små og store aktører i bransjen tør å gå foran, og blir med oss på å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner. For de som tør å utfordre eksisterende retningslinjer, kan SINTEF ved hjelp av våre sertifiseringsordninger og laboratorier bidra til å komme inn på markedet med nye løsninger.

Vi ønsker å spre kunnskap og bidra til å bedre betongens renommé som et miljøvennlig byggemateriale.

På nettsidene til EnDurCon samler vi derfor relevant informasjon om den forskningen vi gjør innenfor bærekraftig betong.

Les også artikkelen SINTEF og NTNU løfter fram bærekraftig betong

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017