Til hovedinnhold
Norsk English

DAFIA - Biomakromolekyler fra husholdningsavfall og marint restråstoff for anvendelser som gir økt verdiskaping

Hovedmålet med DAFIA-prosjektet er å undersøke utnyttelse av husholdningsavfall og restråstoff fra fiskeforedlingsindustrien, for produksjon av produkter som vil gi økt verdiskaping. Hvert år innsamles mer enn 300 mill. tonn husholdningsavfall i Europa. Dette representerer mer enn 500 kg pr. innbygger. I dag blir omlag 50% av dette deponert i fyllinger, mens resten forbrennes og benyttes til energiproduksjon. Det er derfor et stort potensiale dersom en del av dette kan benyttes som råstoff for videreforedling.

Kontaktperson

Mer enn 1,3 mill. tonn marint restråstoff genereres i Europa hvert år. Noen land, som Norge og Danmark, utnytter en betydelig del av restråstoffet, hovedsakelig til dyrefôr. Skinn og innmat (slo) utnyttes kun i liten grad, og vil vurderes som råstoff for nye produkter i DAFIA. Parallell utnyttelse av de to råmaterialene vil gi synergier, bl.a. ved overføring av kunnskap fra prosessering av marine restråstoff til utnyttelse av husholdningsavfall.

De utvalgte produktgruppene er kjemiske byggesteiner (plattformkjemikalier) for videre omforming til plastmaterialer, flammehemmere og barriere-film for emballasje. Arbeidet vil omfatte utvikling av separasjonsprosesser, nye mikroorganismer og fermenteringsprosesser, samt kjemisk og enzymatisk modifisering av komponenter isolert fra råstoffene eller produsert ved fermentering. Basert på teknisk og økonomisk potensiale vil opptil fire produkter, minimum ett fra hver verdikjede, bli valgt for oppskalering til pilotskala.

SINTEF Fiskeri og havbruk (Ocean) vil utvikle stabile, høykvalitetsprodukter fra marint restråstoff, med gelatin som et sentralt produkt. SINTEF Materialer og kjemi deltar i to hoveddeler av prosjektet: Utvikling av nye produksjonsorganismer og fermenteringsprosess for produksjon av et diamin fra husholdningsavfall, og isolering av nukleinsyrer fra marine restråstoff for potensiell bruk som flammehemmere.

Konsortium:

 • AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS, Spania (koordinator)
 • POLITECNICO DI TORINO, Italia
 • SINTEF FISKERI OG HAVBRUK (Ocean) AS, Norge
 • STIFTELSEN SINTEF, Norge
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Danmark
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, Frankrike
 • NUTRIMAR AS, Norge
 • INNOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE SL, Spania
 • BIOTREND - INOVACAO E ENGENHARIA EM BIOTECNOLOGIA SA, Portugal
 • DAREN LABORATORIES & SCIENTIFIC CONSULTANTS LTD, Israel
 • MINE PLASTIK ENDUSTRIYEL URUNLER VE SERT MADEN KIMYA LIMITED SIRKETI, Tyrkia
 • BIO BASE EUROPE PILOT PLANT VZW, Belgia
 • BIOPOLIS SL, Spania
 • ARKEMA FRANCE, Frankrike
 • The National Non-Food Crops Centre, Storbritannia

Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 720770

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2017 - 31.12.2020

Kontaktperson hos SINTEF Ocean:

Rasa Slizyte

Rasa Slizyte

Seniorforsker