Til hovedinnhold
Norsk English

REGIMES

Klimaet endrer seg i Arktis og anslag fra FNs klimapanel antyder at verdifulle marine ressurser migrerer lenger nord. Hva betyr dette for fiskeri, turisme, internasjonal politikk og fremtidige samfunn i nordområdene? Hvilke konsekvenser kan det ha for fiskevernesonen rundt Svalbard og norsk suverenitet i området?

Kontaktperson

Prosjektet REGIMES samarbeider med de mest anerkjente marine klimamodellererne fra William Cheung laboratoriet ved University of British Columbia i Vancouver, Canada. Disse vil i samarbeid med prosjektmedarbeiderne utforske implikasjonene av fremtidige klimascenarier relativt til marine økosystemtjenester i det Arktiske polhavet. REGIMES teamets spisskompetanse på økosystemtjenester, brukergruppesårbarhet og kvalitativ og kvantitativ dialogmetoder vil brukes for å utforske endringer på brukernes sårbarhet og tilpasningsevne i fiskeri- og turismeindustrien, og Svalbardsamfunnet generelt, under ulike klimascenarier.

Vårt fokus er på de økologiske, sosiale, økonomiske, juridiske, og politiske konsekvensene klimaendringer vil ha for fiskevernesonen utenfor Svalbard. Sonen ble opprettet i 1976, og Norge har tatt en aktiv rolle i å institusjonalisere området som under norsk suverenitet gjennom å opprettholde en sterk tilstedeværelse av den norske kystvakten og imponerende norske miljøreguleringer i sonen. Til tross for dette, er statusen til fiskevernesonen og norske krav bestridt av de fleste nasjoner.

Et utvalg brukergrupper vil i dialogmøter diskutere hvordan de oppfatter at scenarier for potensielle forandringer i økosystemtjenester vil kunne påvirke dem i fremtiden relativt til utfordringer, muligheter og tilpasningsevne. REGIMES vil deretter vurdere interessentenes tilpasningsevne og sårbarhet ved å kombinere miljømodelleringsresultatene med interessentene tilpasningsscenarier, og se dette i lys av både internasjonal og nasjonal forvaltning av Svalbard og fiskevernesonen.

Prosjektet vil også på en 3-årig iterativ dialog med elever ved Amalie Skram VGS i Bergen som tester et digitalt rollespill for å belyse nye fortellinger om klimatilpasning på tvers av generasjoner.

Se: http://regimes.b.uib.no/ for mer informasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019