Til hovedinnhold
Norsk English

Å lære fleksibilitet: Innovasjon, kompleksitet og inter-urban kunnskapsoverføring

Prosjektet "Å lære fleksibilitet" skal undersøke hvordan vi kan utvikle fleksible og bærkraftige byer, ved å hente lærdom og kunnskap fra byer i krise og fra bydeler med marginale ressurser.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock
Trondheim by. Foto: Shutterstock

Byene våre blir stadig større og mer komplekse. Byutviklingen skal og må være bærekraftig – miljømessig, økonomisk og sosialt. Vi må derfor arbeide på alle fronter og utvikle gode og fleksible løsninger, der desentraliserte systemer, medvirkning og kunnskapsdistribusjon blir viktig.

SINTEF ønsker å utvikle metoder og verktøy for å fremme kunnskapsoverføring mellom ulike urbane kontekster. Dette tverrfaglige forskningsprosjektet skal hente ny lærdom og kunnskap fra byer i krise og fra bydeler med marginale ressurser. Prosjektet setter søkelys på byer og nabolag der offentlig infrastruktur ikke fungerer eller ikke har fungert. Det dreier seg om infrastruktur i vid forstand, både sosialt, romlig, energi-teknisk og styringsmessig. Prosjektet skal studere steder der innbyggere og/eller offentlige aktører har utviklet kreative og fleksible svar på sine problemer. Byer i krise og bydeler med knapphet på ressurser kan ha tatt i bruk bærekraftige strategier og løsninger som andre bymiljøer har bruk for. Gjennom case-studier fra blant annet USA, Latin-Amerika og Asia, vil vi identifisere strategier og løsninger som kan være interessante for norske byer. Det handler om å få innspill fra miljøer med andre erfaringer enn våre, slik at vi kan utvikle nye modeller for våre bymiljøer.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektteamet er tverrfaglig, med forskere fra Fresforskningsinstituttet(PRIO), Energirådet Innlandet, Universitetet i Oslo (UiO), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og SINTEF Teknologi og samfunn.

Les kronikken "Hvilken vei skal byene gå?", Dagsavisen 17.10.2016

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019