Til hovedinnhold
Norsk English

Geofuture II

Geofuture II skal videreutvikle og teste GeoSuite programvare som kan brukes av bygg-, anlegg- og transportindustri for å prosjektere og beregne geotekniske oppdrag.

Geofuture II
Setninger i grunn under fundamenter kan beregnes ved GeoSuite. Foto: Heartland Design Group

Geofuture II støttes av 14 partnere; en bred kombinasjon av rådgivere (Multiconsult AS, Geovita AS, ViaNova Systems AS, Norconsult AS, COWI AS, Sweco, Rambøll, ViaNova Geosuite, AGEF), forskningsinstitutter (NGI og SINTEF), universitet (NTNU) og offentlige selskaper (NPRA og JBV).

Type prosjekt: IPN/BIA 

Les mer om prosjektet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019