Til hovedinnhold
Norsk English

Konferanse: Hvordan gå fra GPS-pilot til daglig drift?

Konferansen ble arrangert i Oslo 21. mars 2017 og handlet om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi som en del av tjenesten. Erfaringer, utfordringer og suksessfaktorer.

Seminaret belyste hvordan norske kommuner kan ta i bruk lokaliseringsteknologi som en del av den ordinære tjenesten. Seminaret var praksisnært og bygget på erfaringer fra en rekke kommuner, leverandører, pårørende, brukere og forskningsinstitusjoner. Prosjektet "Samspill - Samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen" har bidratt med kunnskap og finansiering fra Regionale Forskningsfond. Deltakerne fikk kunnskap om hva som må til for å ta i bruk lokaliseringsteknologi, viktige suksesskriterier og utfordringer som må løses.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson