Til hovedinnhold
Norsk English

DistroCell

Brenselceller kan redusere tomgangsforbruk i lastebiler med 90%

Kontaktperson

ASKOs distribusjonsbiler på Tiller
ASKOs distribusjonsbiler på Tiller

ASKO er grossisten til Norgesgruppen, og leverer mat til mange butikker over hele Norge. ASKO har også en tydelig miljøprofil, og har vist stor interesse i nye teknologier for å redusere utslipp fra sine lastebiler.

Powercell er et svensk selskap (med sin opprinnelse i Volvo) som leverer brenselcellesystemer som omvandler diesel til elektrisitet, helt uten forbrenning og støy. Powercell har lenge siktet mot lastebilmarkedet, spesielt i USA.

ASKO og Powercell ba SINTEF om råd om Powercells systemer var egnet til ASKOs lastebiler: konklusjoner var uforventet og svært interessante.

HvorFOR kjører lastebiler på tomgang?

Når en lastebil ankommer en kunde, f.eks. et supermarked, må sjåføren bruke løftelemmet til å lesse ut flere paller med matvarer fra trallen. Selv om ASKOs biler har veldig store batterier (hele 275 Ah ved 24 V), kan det skje at disse ikke er store nok til å dekke energibehovet til løftelemmet: går batteriene tomme for strøm, kan ikke lastebilen starte motoren igjen: leveransene blir forsinket og hjelp må tilkalles.

Derfor foretrekker sjåførene å la motoren kjøre på tomgang, for å forsikre seg at batteriene aldri går tomme. Men dette er ikke spesielt energieffektivt eller miljøvennlig.

Hvor mye tomgang er det da?

SINTEF analyserte ASKOs kjørelogg for tre lastebiler, og det viste seg at disse er veldig forskjellige:

  • Lastebiler som leverer til større sentra som Trondheim kjører lite og er veldig ofte i tomgang: faktisk kan det være mer tid i tomgang enn på veien!
  • Lastebiler som kjører til distriktene kjører som forventet mer på vei enn i tomgang, men de har også kortere stopp (da leveransene er mindre) og lengre kjøreturer imellom.

Utifra dieselforbruk som ASKO oppga, viste det seg at tomgang er svært ineffektiv, med en virkningsgrad mellom 1 og 3%. Dette tilsvarer mye unødvendig utslipp av CO2, CO, NOx, VOC, svevestøv og støy, rett i områder der bor og ferdes.

Brenselceller istedenfor batterier

SINTEF foreslo derfor å erstatte de enorme 275 Ah-batteriene med PowerPac, som hadde en akseptabel formfaktor og leverte strøm ved samme spenning som batteriene. Effekt for betjening av løftelem var også kompatibel, og kunne brukes til og med til å betjene ASKOs lastebiler som benytter kryogenanlegg.

Da PowerPac han en angitt virkningsgrad på 25% (som kan forbedres i de neste utgavene av produktet), blir det en enorm reduksjon i utslipp:

  • CO2-utslipp reduseres mellom 88% og 95%.
  • Alle andre utslipp i forbindelse med tomgang fjernes helt.

Det siste er det viktigste, da lokale forurensninger er de som har mest å si for luft- og livskvaliteten i umiddelbar nærhet av kjøpesentra. Den store reduksjonen i CO2-utslipp ved tomgang tilsvarer det en vanlig personbil slipper ut i vanlig bruk, men det tar ikke høyde for CO2-utslippene ved lastebilkjøring, som er mye større.

Spesielt interessant er at løsningen ikke krever spesiell opplæring av sjåførene: de ville ganske enkelt slå av motoren, og jobbe som normalt. Skulle det være problemer med de første brenselceller, kan man alltid gå midlertidig tilbake til det gamle systemet med tomgangskjøring.

Økonomi

Det lønner seg å tenke miljø! SINTEF beregnet at det reduserte dieselforbruket ville utgjøre en besparelse på 7,8 millioner kroner hvis anvendt på alle av ASKOs 300 lastebiler. En investering i PowerPac blir derfor lønnsom på sikt, med en tilbakebetalingstid på cirka tre år.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.03.2014

Støttet av Transnova, prosjektnummer 603655