Til hovedinnhold
Norsk English

eTransport

Utviklede moduler


Energikilder

 • Elektrisitetsproduksjon (fornybar)
 • Gassforsyning
 • Oljeforsyning
 • Avfall
 • Omgivelsesvarme
 • Energimarkeder
 • (prisavhengig kjøp)
 • Kuldekilde
 • Biomasse fra skog/landbruk
 • Biomasse/gjenbruk

Konvertering og lagring

 • Kraftvarmeverk
 • Kjeler
 • AC/DC omformer
 • Tappevannstank
 • Varmepumpe
 • Kjølemaskin
 • Lager/tank
 • Åpent biomasselager
 • Biomasse kutter
 • Biomasse tørker
 • Pelletering/Brikettering
 • Kraftverk m/eksosgasser

Transport

 • Elnett/kabel
 • Fjernvarmenett
 • Gassrør m/kompressor
 • Diskret transport (vei)
 • LNG skip
 • Kjøling/Lavtemp. nettverk
 • Biomassetransport

Laster / Markeder

 • Elspesifikk last
 • Varmelast
 • Tappevann
 • Gassforbruk
 • Bolig (aggregert lastmodell)
 • Energimarkeder
 • (prisavhengig salg)
 • Gassmarked
 • Kjølelast
 • Biomasseforbruk

Massekilder

 • Industriell CO2 kilde

Industrielle teknologier

 • CO2 rensing
 • CO2 flytendegjøring
 • CO2 lager
 • CO2 pumpe
 • LNG fabrikk
 • LNG regassifisering
 • Anaerob gassifisering

Massetransport

 • CO2 rør
 • CO2 skip

Masseforbruk

 • Industriell CO2 last
 • Industrielt CO2 marked