Til hovedinnhold
Norsk English

eTransport

Publikasjoner


 • Linear Models for Optimization of Infrastructure for CO2 Capture and StorageBjorn H. Bakken, Member, IEEE, and Ingrid von Streng Velken, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL. 23, NO. 3, SEPTEMBER 2008
 • Visjonsspesifikasjon eTransport II (TR A6492), B. H. Bakken et al, Februar 2007
 • eTransport: Investment Planning in Energy Supply Systems with Multiple Energy Carriers, B. H. Bakken, H. I. Skjelbred, O. Wolfgang, Energy 32 (2007), 1676-1689
 • Planning of Distributed Energy Supply to SuburbB. H. Bakken, H. I. Skjelbred, Proc. IEEE PES General Meeting 2007, Tampa, FL, USA
 • Practical impact of Energy planningBjørn H. Bakken, April 2006
 • eTransport A novel tool for energy system planning (TR A6255), Bjørn H. Bakken et.al, Januar 2006
 • Analyse av transportsystemer med multiple energibærere - TR A5128, Februar 2000
 • Integrering av nye distribuerte energikilder - TR A5346, Januar 2001
 • Small-Scale Hybrid Plant Integrated with Municipal Energy Supply System, Bakken, Fossum, Belsnes, 3rd International Energy Symposium, Ossiach, Austria, 19-21 Sept. 2001
 • Spesifikasjon av analyseverktøy for transportsystemer med multiple energibærere - TR A5575, Januar 2002
 • Energy Distribution Systems with Multiple Energy Carriers - Overheads, B.Bakken, M. Belsnes and J. Røynstrand, Symposium Gas and Electricity Networks, 19-23 May 2002, Brasilia
 • Energy Service Systems: Integrated Planning Case Studies, Bakken, Holen, Proc. IEEE PES General Meeting 2004, Denver, CO, June 2004