Til hovedinnhold
Norsk English

eTransport

Anvendelser


 • Planlegging av lokale og regionale energisystemer
  - Energiutredninger og energiplaner
  - Miljø- og arealplanlegging
  - Database med nåværende og framtidige energiløsninger
  - God dokumentasjon for investeringsbeslutninger

 • Analysere gjensidig påvirkning mellom ulike energisystemer og infrastrukturer

 • Finne optimal utbyggingsplan for lokal kraftproduksjon
  - mhp. teknologi, økonomi og miljøkonsekvenser
  - optimal størrelse, tidspunkt og plassering
  - inkludere el- og varmedistribusjon ut fra, samt brenselstilførsel inn til kraftverket

 • Inkludere ”oppstrøms” infrastruktur for brensel i optimeringen
  - veitransport av biomasse og avfall
  - kapasitet i eksisterende gassnettverk
  - identifisere og oppheve evt. flasehalser

 • Evaluere ”trusler” fra andre produsenter og leverandører i samme område