Til hovedinnhold
Norsk English

eTransport

Brukergrensesnitt


Det grafiske brukergrensesnittet (GUI) i modellen består av tre hoveddeler: Komponentbiblioteket til venstre, resultatvinduet nederst, og selve tegnefeltet:

De ulike investeringsalternativene blir rangert etter totale kostnader nederst til høyre. Flere investeringsOBJEKTER kan inngå i et investeringsALTERNATIV, så listen er formatert med en trestruktur. Denne er linket til tegnefeltet, slik at et klikk på et ALTERNATIV eller et OBJEKT vil utheve de(t) respektive objektene i tegnefeltet.

Ved å merke av i klikkboksen for ulike utslippsfaktorer, kan f.eks. CO2-utslipp inkluderes i diagrammet for å se hvordan dette vil påvirke rangeringen av alternativer. Vær oppmerksom på at i dette eksemplet er ikke utslipp eksplisitt inkludert i objektfunksjonen, men dette kan enkelt gjøres ved å legge en kostnad på utslippene.

For hvert investeringsalternativ kan også driftsprofiler over døgnet studeres for alle objekter for aktuelle perioder (f.eks. vinter, sommer, vår, høst) ved å gå over til driftsanalyse-modus:

Vær obs på at disse online visningene er beregnet på bruk underveis i analysen. Alle variable og parametre kan eksporteres til f.eks. Excel for endelig rapportering.

Inputdata kan gis enten manuelt i dialogbokser eller importeres fra filer. Dette eksemplet viser Elspot-data for en vinterdag:

For hvert investeringsALTERNATIV (inkludert flere OBJEKTER) må investeringskostnad, levetid og faste årlige kostnader gis inn: