KRAV

Enabling small-scale biomass CHP in Norway

KRAV = KRAft + Varme

KRAV er et forskningsprosjekt innen kraft- og varmeproduksjon fra biomasse.

Målsetting

  • Å øke kunnskapen innen småskala biomasse CHP systemer for å kunne bistå norsk industri og energiselskaper innen dette feltet
  • Å utvikle et innovativt konsept for småskala biomasse CHP systemer tilpasset norske forhold. Dette konseptet skal bidra til signifikant mer kostnadseffektive systemer med lavere utslipp og økt energieffektivitet

KRAV er et KMB prosjekt (Kompetanseprosjekt med Brukermedvirkning) støttet av Norges forskningsråd under RENERGI-programmet. Prosjektet har en ramme på 17 MNOK over 4 år (2008-2011).


 

Kontaktperson: SINTEF
 Øyvind Skreiberg