KRAV = KRAft + Varme

KRAV var et forskningsprosjekt innen kraft- og varmeproduksjon fra biomasse.

Målsetting

  • Å øke kunnskapen innen småskala biomasse CHP systemer for å kunne bistå norsk industri og energiselskaper innen dette feltet
  • Å utvikle et innovativt konsept for småskala biomasse CHP systemer tilpasset norske forhold. Dette konseptet skulle bidra til signifikant mer kostnadseffektive systemer med lavere utslipp og økt energieffektivitet