Til hovedinnhold
Norsk English

KRAV = KRAft + Varme - for kombinert kraft- og varmeproduksjon fra biomasse

Prosjektoversikt


Brenselproduksjon og -kunnskap


Mål:

 • Identifisere og karakterisere ulike biomasse brensler for bruk i mulige småskala CHP anlegg i Norge, for å identifisere og utvikle mer brenselfleksible, driftssikre og kostnadseffektive biomasse CHP anlegg for norske forhold.
  • Brenselfleksibilitet og -kvalitet
  • Driftssikkerhet og tilgjengelighet
  • Kostnadseffektivitet
 • Studere mulighetene for å redusere miljømessig påvirkning for de testede brenslene

Aktiviteter:

 • Status/litteraturstudie på brenselproduksjon
 • Velge brensel og brenselblandinger som er aktuelle for småskala biomasse CHP testing
 • Brenselkarakterisering, reaktivitet og vurdering av termokjemiske egenskaper med fokus på forbrenning og gassifisering
 • Teste ulike brensel i TGA og multibrensel reaktorer (makro-TGA). Omfattende parameterstudier.
 • Måle røykgasskvalitet - forurensning, beleggdannelse og korrosivitet
 • Detaljerte analyser for å kunne
  • identifisere muligheter og problemer knyttet til brensel/brenselblandinger
  • gi anbefalinger til industrien

 


CHP konsepter

Mål:
Erverve detaljert kunnskap om ulike småskala biomasse CHP konsepter (Fase 1) samt utvikle et nytt småskala biomasse CHP konsept (Fase 2).

Fase 1 (år 1 og 2)
2.1 To-stegs forbrenning og dampmotor
2.2 Organisk Rankine syklus (ORC)
2.3 Forbrenning og dampturbin
2.4 Stirling motor
2.5 Gassifisering og gassturbin eller -motor

Fase 1 aktiviteter

 • Status/litteraturstudie og analyser
 • Dypere studier og analyser på utvalgte konsepter (år 2)
 • Foreslå biomasse CHP konsept for videre utvikling
 • Velge, etter diskusjoner med deltagende industri, konsept for videre utvikling
 • Design og bygging av ny multibrensel reaktor for ytterligere å støtte opp om den eksperimentelle aktiviteten i prosjektet, med fokus på biomasse CHP
 • Fase 2 (år 3 og 4)
 • Fokus på utvikling og optimalisering av valgt biomasse CHP konsept

Fase 2 aktiviteter

 • Eksperimentelle, teoretiske og numeriske (f. eks. CFD) studier
 • Etablere et spin-off prosjekt for pilot- eller demonstrasjonsanlegg

 


Drifts- og miljømessig ytelse

Mål:
Kunnskapsoppbygging innen drifts- og utslippsproblematikk, spesielt med hensyn til brenselmating, korrosjons- og beleggdannelsesmekanismer og utslippskarakteristikker. Spesifikt knyttet til vurderingen og utviklingen av biomasse CHP konsept foreslått i SP2 de 2 siste årene.

Brenselmating, korrosjon og beleggdannelse (driftsproblematikk)

 • Status/litteraturstudie
 • Eksperimentelle (f.eks. brenselmating), teoretiske og numeriske studier utover det som gjøres i SP1

Karakterisering av utslipp for nytt konsept (år 3 og 4)

 • Nye konsepter vil ha innflytelse på utslippskarakteristikk
 • Forsøk i lab - måle røykgasskvalitet
 • Større skala forsøk - måle røykgasskvalitet
 • Analyse av askekvalitet, belegg og korrosivitet


Utdanning

Mål:
Langsiktig kompetanseoppbygging og styrking av utdanningen innen bioenergi, inkludert CHP

 • PhD: "Experimental studies on two-stage combustion of biomass"
 • PostDoc: "Biomass CHP plant design and optimisation"
 • Minst 2 prosjekt/masterstudenter pr. år

 


Teknologiovervåkning og informasjonsspredning

 • Overvåke den seneste teknologiske utviklingen gjennom nettverk som IEA (Det Internasjonale Energibyrået) og EU-prosjekter
  • IEA: Deltagelse i Task 32 (Forbrenning og sambrenning av biomasse) og Task 36 (Energiutnyttelse fra avfall) (deltageravgift dekkes via aCOM)
  • Rapportere åpen informasjon fra aktuelle EU prosjekter (for eksempel NextGenBioWaste)
 • Være kontaktpunkt mot og eventuelt utvikle samarbeid med interessante internasjonale miljøer:
  • Industri
  • Forskningsorganisasjoner
  • Universiteter
 • Opprette egen webside for prosjektet for spredning av informasjon
 • Sende ut nyhetsbrev med informasjon om nasjonale og internasjonale aktiviteter av interesse (2 pr. år)
 • Arrangere minst et seminar for medlemsbedriftene pr. år
 • Arrangere studietur for prosjektdeltagerne