Til hovedinnhold
Norsk English

KRAV = KRAft + Varme - for kombinert kraft- og varmeproduksjon fra biomasse

Målsettinger


Hovedmålsetting

 • Å øke kunnskapen innen småskala biomasse CHP systemer for å kunne bistå norsk industri og energiselskaper innen dette feltet
 • Å utvikle et innovativt konsept for småskala biomasse CHP systemer tilpasset norske forhold. Dette konseptet skal bidra til signifikant mer kostnadseffektive systemer med lavere utslipp og økt energieffektivitet

 

Delmål:

 • Utvikle et innovativt konsept for småskala biomasse CHP systemet tilpasset norske forhold som
  • signifikant øker den elektriske virkningsgraden for småskala biomasse CHP systemer
  • er i stand til å håndtere et bredt spekter av biomasse brensler av varierende kvalitet (for eksempel fuktighetsinnhold
  • er i stand til å gi NOx utslipp som tilfredsstiller utslippskrav ved bruk av kun primærtiltako har høy tilgjengelighet og pålitelighet
 • Legge grunnlag for utvikling av nye produkter
 • Arrangere kurs og seminarer med fokus på kunnskapsoverføring mellom forsknings- og industripartnere samt mellom industripartnerne
 • Styrke utdanningen av Master- og PhD-studenter og Post.Doc.
 • Søke på EU prosjekt innen energi fra biomasse