Til hovedinnhold
Norsk English

KRAV = KRAft + Varme - for kombinert kraft- og varmeproduksjon fra biomasse

Metoder


Det ble benyttet ulike metoder for å nå målsettingene i prosjektet

Teoretiske studier

 • Inkluderte også utvikling og bruk av avanserte simuleringsmodeller

Små-skala forsøk i laboratoriet

 • Laboratoriet ved NTNU/SINTEF hadde flere rigger som ble benyttet i prosjektet
 • I tillegg ble både konvensjonelt og avansert måleutstyr benyttet knyttet til forsøk i laboratoriet

Stor-skala forsøk på anlegg hos medlemsbedriftene

 • Det var aktuelt å kjøre forsøk på aktuelle anlegg hos en eller flere av bedriftene i dette prosjektet. Disse forsøkene ble utført etter nøye planlegging og etter både teoretiske studier og små-skala forsøk/uttesting i laboratoriet

Investeringer i laboratoriet

Portabel FTIR

Askesmeltemikroskop

 

 • TGA + MS
 • Elementanalysator
 • Partikkelmåleutstyr
 

Ny multibrensel reaktor

Ny multibrensel reaktor (makro-TGA) ble benyttet
aktivt i KRAV prosjektet, sammen med TGA og
diverse utstyr for brenselanalyser og karakterisering.

Ytterligere en multibrensel reaktor ble designet og
bygd spesifikt for KRAV prosjektet.

 

 


Ressurser - Beregningsverktøy

CFD verktøy (Computational Fluid Dynamics)

 • SPIDER

FACTSAGE

 • Likevektsberegningsprogram
 • Detaljert kjemisk studie av tungmetaller
 • Kjemisk forståelse av forbrenningsprosessen

FUELSIM

 • Regnearkbasert program som regner masse- og energibalanse for forbrenning
 • Brensel: gass, væske, faste brensel

Prosessimuleringsverktøy

Reaksjonskinetikk verktøy for faste brensler og evt. gassfase