Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Oppstrøms olje og gas-sektor i Norge har utviklet konkurransedyktige, høykvalitets produkter og tjenester for den norske kontinentalsokkelen, som er en av de mest krevende olje og gass områdene i verden. Åpen innovasjon har vært en viktig ingrediens for den norske olje og gass-sektor, og en hovedoppgave for SINTEF er å bidra til en fortsatt suksess historie i denne forbindelse.

Forskningssjef
928 04 925

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter