Til hovedinnhold

Forankring, DP og operasjoner

Forankring, DP og operasjoner

Tilbake til Ekspertise
SINTEF Ocean har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus. Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy.
Seniorrådgiver
+47 926 59 432
Båtmodell i Skipsmodelltanken