Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Ferrolegeringer

Ferrolegeringer

Tilbake til Energieffektivisering
Produksjon av Ferrolegeringer (dvs Ferrosilisium/Silisium- og Ferromangan) er en sterk og betydningsfull landbasert industri i Norge. Det sterke samarbeidet mellom industri og fagmiljøet på SINTEF/NTNU har gitt industrien tilgang på kompetanse i verdensklasse innen termodynamikk, kinetikk, reaksjonsmekanismer og utslipp.

Ferrolegeringer er nødvendig tilsats for å oppnå gode materialegenskaper i stål. Silisium benyttes i tillegg i solceller, som legeringselement i aluminium og som råstoff i produksjon av silikoner. Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) etablert i 1987(ferroforsk.com), har bidratt til en langsiktig forskning og utdanning, og derved en bærekraftig utvikling for ferrolegeringsindustrien.

SINTEF kan tilby kompetanse blant annet på følgende deler av verdikjeden:

  • Råmaterialer
  • Produksjon av ferrolegeringer og silisium
  • Smeltebehandling/raffinering av flytende metall
  • Miljø, utslipp
  • Karakterisering av legeringer
  • Modellering av delprosesser
Senior forretningsutvikler