Til hovedinnhold

Olje og gass

Olje og gass

Forskningssjef
928 04 925

SINTEF har vært sentral forskningspartner siden olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel startet for 50 år siden. Vi har ekspertise i hele verdikjeden, fra leting og utvinning til lagring av CO2. Vår oppgave er å forbedre kartlegging og utvinning av nasjonale og internasjonale olje- og gassressurser på en lønnsom, sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Fagområder