Til hovedinnhold

Systemutvikling

Systemutvikling løser globale utfordringer

Det er umulig å se for seg livet slik vi kjenner det i dag uten programvare. Tenk bare på hvordan vi kommuniserer, lærer, jobber og samarbeider – og hvordan effektive programvaresystemer er et premiss og dårlig programvare er et problem. For at samfunnet skal bevege seg i riktig retning og for at vi skal være i stand til å løse mange av våre felles globale problemer, må vi ha den rette kompetansen til å utvikle avanserte programvaresystemer.

Vår forskning skaper kunnskap om nye og bedre metoder og strategier for å lykkes med de utfordringene vi står overfor. Vi jobber blant annet med DevOps (Development & Operations), skyteknologi, digital transformasjon, smidige metoder og organisasjoner, systemarkitektur, robust og brukerfokusert design, datavisualisering, beslutningsstøtte, skalerbarhet og stordata.

I morgendagens digitale, automatiserte og sammenkoblede verden vil programvare spille en enda større rolle i arbeidet med å løse globale utfordringer. Vi forsker på systemutvikling for å finne bedre måter å utvikle noen av de mest komplekse systemene som noensinne er laget av mennesker. Systemutvikling er en omfattende internasjonal praksis og en næring med stor betydning for samfunn, industri, utdanning og våre personlige liv.

Kontaktperson

Per Gunnar Auran

Per Gunnar Auran

Forskningsleder

Nyheter

Smart agent skal gi bedre alderdom

En smart hjelper som følger med på eldres helsetilstand, gir støtte i hverdagen og passer på at de kommer seg ut, er snart en realitet. Ny teknologi skal bidra til at eldre kan leve et trygt, godt og sosialt liv hjemme lenger.

Prosjekter

10xTeams - Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Dagens etablerte praksiser for programvareutvikling og innovasjon domineres av to skoler: Kina og USA. Med sin tilgang til kapital og kompetanse, har de fått en dominerende posisjon innenfor storskala teknologiutvikling. Tre norske selskaper, Iterate, SpareBank 1 Utvikling og Zedge skal øke sin konkurransekraft og utvikle innovativ og verdifull programvare med de menneskene og teamene de allerede har. I samarbeid med SINTEF skal selskapene utvikle en ny metode, forankret i nordiske verdier og tankesett, som hjelper våre team i nettverk lykkes med programvareutvikling og innovasjon i dynamiske omgivelser.

OntoTrans - Ontology driven Open Translation Environment

OntoTrans er et EU-prosjekt som legger til rette for å svare på industriens produksjonsutfordringer mer effektivt ved å få tilgang til relevant informasjon og bruke materialmodellering mer effektivt. Spesielt er det et behov for å styrke bruken av oversettere (translators på engelsk, folk med innsikt i industriens behov og formår å oversette dem til en løsning) for å støtte sluttbrukere med å få tilgang til relevante data og modeller.

Ekspertiser