Til hovedinnhold
Norsk English

Maturation of LIDAR Systems for Exploration Missions

SINTEF, sammen med Kongsberg Defence & Aerospace, utvikler et avansert 3D-kamera til bruk i verdensrommet. Kameraet kan bidra til vedlikehold av satellitter, og gjøre det tryggere å lande på månen.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF / KDA

SINTEF har i mange år drevet banebrytende forskning på 3D-fotografering, med ekspertise på en rekke 3D-teknologier. Å fotografere i tre dimensjoner er en enorm fordel for roboter og selvkjørende farkoster, som ellers må gjøre antakelser og avanserte analyser for å bedømme avstanden til en gjenstand.

Dette gjelder særlig i verdensrommet – et miljø der man må kunne orientere seg i alle tre dimensjoner. Uten dybdesyn vil mange manøvrer være svært vanskelige å gjennomføre. Med stadig større krav til robotikk og autonomi i romfart, er det et raskt økende behov for effektivt og pålitelig 3D-syn.

SINTEFs nye 3D-kamera, som på fagspråket kalles en flash-LIDAR, er spesielt godt egnet for verdensrommet. Der andre teknologier gir dybdesyn på noen meters hold, fungerer SINTEFs prototype på mange kilometer. Det er derfor mange som interesserer seg for akkurat denne teknologien. ESA utforsker om teknologien kan brukes til å bygge topografiske kart for å hjelpe månelandingsfartøy. Og det er mange som ser mot nye 3D-teknologier for fremtidens satellitt-teknologi, der tjenesteroboter i jordbane kan forlenge levetiden til kommersielle satellitter.

I prosjektet FLExM, inngår SINTEF et samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace for å kombinere spisskompetanse på 3D med ekspertise på romteknologi. Med dette tverrfaglige teamet, målsetter vi å realisere en flash-LIDAR med enda bedre ytelse og et tydelig veikart mot oppskytning.

Denne utviklingen representerer et stort skritt fremover fra UTOFIA, og teknologien har også et stort potensiale på jordkloden, både over og under vann (til lands og til vanns).

Ta kontakt med oss om du har interesse for 3D-fotografering.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Samarbeidspartnere

Kongsberg Defence & Aerospace

Prosjekttype

ESA/ExPeRT Direktefinansiert