Til hovedinnhold

Digitalt forsterket arbeid

Bedre, mer fleksibelt og sikrere arbeid gjennom digitalisering

Digitalisering har revolusjonert norsk arbeidsliv de siste 50 årene. Digitalt forsterket arbeid handler om å dra nytte av digitalisering og ta i bruk ny teknologi på arbeidsplassen. Dette forbedrer måten vi utfører arbeidsoppgaver på og hvordan arbeidsprosesser foregår.

Med digitalt forsterket arbeid, eller digitally enhanced work på engelsk, menes alt arbeid i en virksomhet som blir forsøkt gjort mer effektivt, sikrere, til en høyere kvalitet og til en lavere pris ved hjelp av digitale teknologier og data. Digitalt forsterket arbeid kan fokusere både på arbeidstaker og arbeidsprosesser.

Arbeidstakers evne og muligheter til å utføre arbeidet kan forsterkes gjennom digitale støttesystemer. Det kan være for eksempel ved bruk av et såkalt exo-skjelett – en avansert drakt brukeren kler på seg for å få ekstra krefter og jobbe sikrere, eller gjennom bruk av AR-briller, som gir den ansatte den informasjonen som trengs for å utføre en oppgave på en god måte. AR står for "augmented reality", som kombinerer data fra den fysiske og virtuelle verden. Arbeidet kan gjøres sikrere ved at sensorer overvåker ulike former for belastninger (som temperatur, lyd og gasser) og varsler ved farlig eksponering.

Digitalt forsterket arbeid handler også om bruk av kognitive støttesystemer, som informasjons- og beslutningsstøtte og kontekstbasert veiledning, teknologistøttet læring, sensorsystemer og en rekke andre digitale systemer. Ved hjelp av digital forsterkning kan vi også forandre og forbedre arbeidsprosesser. Analyser av Big Data og utvikling av kunstig intelligens er eksempler på dette.

I SINTEF jobber vi med forskning og utvikling av ny teknologi, og vi skaper ny kunnskap om hvordan virksomheter kan ta i bruk teknologi for å digitalt forsterke sitt arbeid. Vi har ekspertise på en rekke viktige tema som sensorer, VR og AR, arbeidsmiljø og HMS, arbeidsprosesser, Big Data, AI, informasjons- og beslutningsstøttesystemer. SINTEF jobber tett med kunder og brukere i privat og offentlig sektor for å utvikle, anvendelse og evaluere slike teknologier og systemer.

Kontaktperson

Aktuelt

Lær av de beste

Hva viser erfaringene som norske banebrytende industribedrifter har høstet med industriell digitalisering? I 2019 fikk SINTEF i oppdrag å utføre en studie om dette.

Her er teknologien som gjør deg til «Supermann»

Se for deg at du kan kle på deg ekstra muskler, supersyn og ny kunnskap - og sensorer som merker om du jobber for hardt. Dette er ideen bak prosjektet HuMan, som nå har levert teknologi som kan framstå som reneste science fiction til blant annet flyfabrikken Airbus.

Ski-eliten kvesser teknikken med sensorer på kroppen

Norsk langrennssport går vitenskapelig til verks for å analysere hvordan våre gullhåp utnytter kreftene sine når de går på ski. Sensorbasert forskning skal gi løperne verdifulle treningstips og hjelpe dem med å finne det helt perfekte skipar.

Prosjekter