Til hovedinnhold

Batteriteknologi og materialutvikling

Skal batterier bli bedre, billigere og kunne produseres med lavere karbonfotavtrykk, kreves en stor forskningsinnsats for å utvikle både selve batteriteknologien og tilhørende materialer. Fra utvinning og foredling av råmaterialer og produksjon av aktive batterimaterialer, til nye batterikjemier, nye celledesign og nye konsepter for celleproduksjon. I SINTEF jobber vi med kunder i hele verdikjeden - fra råmaterialproduksjon til gjenbruk og resirkulering. Sirkulærøkonomi og bærekraft er en rød tråd i all forskning vi gjør knyttet til batterier.

Publisert

Tidligere har over 95% av all batteriproduksjon foregått i Asia (hovedsakelig Kina, Japan og Sør-Korea). I tillegg kommer mye av materialene som benyttes i battericelleproduksjon fra land utenfor Europa. Men de siste 2-3 årene har Europa begynt å satse på batteriproduksjon. Her ligger det en stor mulighet for å bygge opp en ny norsk og europeisk industri. 

For at Europa skal bli selvforsynt med batterier og ikke minst materialene som benyttes i materialproduksjon, er det ekstremt viktig at vi utvikler vår kunnskap om råmaterialutvinning, materialutvikling og -produksjon, samt battericelleproduksjon. I tillegg vil resirkulering og gjenbruk av råmaterialer i celleproduksjon være viktige faktorer som bidrar til å redusere karbonfotavtrykket til batteriene.

Norge er godt posisjonert og har en rekke konkurransefortrinn for kostnadseffektiv, miljøvennlig batteriproduksjon med lavt CO2 -fotavtrykk:

 


Norway can produce the world's greenest batteries, but it is our ability to co-create and produce new knowledge quickly, which will be decisive for how many jobs we succeed in creating. Join us in the lab our and learn more about Norway's next industrial adventure.

 

 

I SINTEF har vi spisskompetanse på materialutvikling, batteriproduksjon, råmaterialer og resirkulering. I tillegg til mange industrioppdrag, er vi tungt involvert i FoU-aktivitet gjennom EU-prosjekter. Her har vi opparbeidet oss et sterkt renomme i de siste årene.

I 2021 etableres det en ny laboratorieinfrastruktur for batteriforskning. Med kontinuerlig videreutvikling i årene som kommer vil vi også utvide vår kompetanse og kunnskap rundt battericelleproduksjon. I de nye laboratoriene vil vi kunne lage og teste battericeller i kommersiell størrelsesskala samt videreutvikle produksjonsprosesser som miksing av "slurry", elektrodeproduksjon (inkludert tørkemetoder), sammenstilling av celler og elektrokjemisk klargjøring og testing av disse.

Vi arbeider innen disse områdene:

Typiske oppdrag for oss er:

  • Evaluere nye materialer fra produsenter for bruk i batterier
  • Videreutvikle materialer og produksjonsprosesser i samarbeid med industrien
  • Teste battericeller og moduler og evaluere egenskaper, degradering og levetid

Hvem gjør vi dette for?

  • Materialleverandører
  • Battericelleprodusenter
  • Produsenter av batterimoduler og -pakker

Kontaktperson

Relevante prosjekt

Battery 2030+ - storskala forskningsinitiativ

BATTERY 2030+ er et stort og langsiktig europeisk forskningsinitiativ med en visjon om å finne fremtidens bærekraftige batterier og gjøre det mulig for Europa å nå de målene som er skissert i European Green Deal.

HELIS - Høyenergi Litium Svovel Batteri

HELiS prosjektet er et samarbeid mellom Graphene Batteries AS og SINTEF, med mål om å utvikle og demonstrere et industrielt skalerbart litium svovel batteri med høy kapasitet og lang levetid.

Crocodile - Første kompakte system for effektiv gjenvinning av kobolt

Kobolt er et viktig materiale for å få realisert "det grønne skiftet", og etterspørselen har økt kraftig de siste årene. CROCODILE-prosjektet har som mål å bidra til en drastisk redusering av forsyningsrisikoen for kobolt i Europa. Dette skal gjøres ved å øke effektiviteten i gjenvinnings- og ekstraksjonsprosesser, både fra sekundære og primære koboltkilder. Ambisjonen er å oppnå dette med lav miljøbelastning og redusert energiforbruk. CROCODILE vil også bidra til løsninger med små investeringskostnader, og dessuten maksimere utnyttelsen av "lokalt" avfall.