Til hovedinnhold
Norsk English

InnoCamp

Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere får fra oss FoU-basert og anvendt kunnskap til sine innovasjonsprosesser. Vårt arbeid bidrar til bærekraftig verdiskaping innen bioøkonomien, og til gode lokalsamfunn som inkluderer alle. Vi forsker på næringsutvikling, politikkutforming og offentlig forvaltning, samt folkehelse, medvirkning og innbyggerinvolvering.

Kontaktperson

Eksempelprosjekter

DEMETER

DEMETER

Start:
End:

The H2020 DEMETER project is a large-scale deployment of farmer-driven, interoperable smart farming-IoT (Internet of Things) based platforms, delivered through a series of 20 pilots across 18 countries (15 EU countries)

Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål til Barnehage-Norge

Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål til Barnehage-Norge

Start:
Slutt:

Prosjektets formål er å årlig å samle inn viktig informasjon fra barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema. Tema for spørringene spilles inn fra ulike faggrupper i direktoratet og i Kunnskapsdepartementet. Oppdragsgiver er...

Medarbeidere