Til hovedinnhold
Norsk English

Smarte sensorsystemer

Vi lager nyttige sensorer og vi gjør sensorer nyttige.

Kontaktperson

Grunnlaget for all digitalisering og automatisering er sensorer og sensortolkning, enten det dreier seg om roboter, pulsbelter eller styring av industrielle prosesser.

  • Vi kan overvåke og styre et smelteverk med sensorer som måler temperatur, kjemi og mengder, eller se etter farlige gassutslipp for å spare miljøet for belastningen av industriproduksjon. 
  • Vi kan sende et verktøy utstyrt med sensorer ned i en geotermisk eller oljebrønn som informerer operatøren om tilstand på borehullet for å spare kostnader og sørge for sikker operasjon.
  • Vi kan hjelpe mennesker med kroniske sykdommer eller i rehabilitering til et mer verdig liv ved å bruke sensorer til å gi brukeren tilbake kontroll over egen helse. 
  • Vi gir roboten sanser slik at den kan vite noe om omgivelsene som den skal samhandle med. Slik kan vi sørge for at roboten kan utføre nyttige oppgaver. 

Vi setter oss inn i profesjonelle anvendelser og krevende problemstillinger, kartlegger underliggende fysikk, og utvikler målesystemer fra konsept til prototyp. Vi finner de beste komponentene – eller bygger nye systemer fra grunnen – og tolker data fra felt i samarbeid med kunden. Med ekspertise på fysikk, måleteknologi, dataanalyse, maskinsyn og kunstig intelligens sørger vi for maksimalt utbytte av sensordata. Vårt mål er å utvikle og tilpasse sensorteknologi som bidrar til et tryggere og smartere samfunn, samt å sikre fremtiden til våre arbeidsplasser.

Nyheter

Ny sensorkonferanse skal posisjonere Norge

Ny sensorkonferanse skal posisjonere Norge

- Det er ingen som har tatt lederskap i verden ved å jobbe for seg selv, sier Kongsberg-topp Bjørn Jalving. Nå skal det norske sensormiljøet samles for første gang, og legge grunnlaget for en styrking av Norges posisjon.

EU hyller norskledet prosjekt

EU hyller norskledet prosjekt

Med SINTEF i spissen, utviklet forskerne en ny og raskere metode som baner vei for neste generasjons “tingenes internett”. Metoden vekker begeistring i EU og har bidratt til eventyrlig vekst for e-helseselskapet Tellu.

Prosjekter