Til hovedinnhold
Norsk English

COASTAL

Hovedmålet i COASTAL er å minske den negative konsekvensen av skadelig algeoppblomstring i havet og bidra til rent vann og god helse, samt en mer bærekraftig akvakultur. For å oppnå dette, trenger vi en raskere og mer automatisert overvåkning av nivået av algeproduserte paralytiske skjelltoksiner (PST). I COASTAL skal SINTEF i samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og Portugal, miniatyrisere elektrokjemisk sensor for automatisk måling av PST i muslinger.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

COASTAL - MiCrofluidic sensOrs for rApid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture

For å overvåke skadelig algeoppblomstring, finnes det etablerte rutinemessige overvåkingsprogrammer for toksiner i kommersielle muslinger i EU-land, inkludert Portugal og også Norge. Blant toksinene som inngår i overvåkingsprogrammene, er de paralytiske skalldyrtoksinene (PST) definert som en viktig trussel mot folkehelsen. Den offisielle metoden for PST-deteksjon er væskekromatografi (LC) kombinert med fluorometrisk deteksjon (FLD), som krever dyr instrumentering, krevende prøveopparbeidelse og høyt kvalifisert personell. Det er for tiden ingen alternative PST-screeningtester til bruk utenfor laboratoriet, av operatører uten spesialiserte ferdigheter og med enkel prøveopparbeidelse.

COASTAL-konsortiet består av et tverrfaglig team av forskningseksperter innen marine toksiner, mikro- og nanofabrikasjon, elektrokjemiske sensorer, biosensorer og mikrofluidikk, som skal samarbeide i utviklingen av alternative, miniatyriserte sensorverktøy for rask påvisning av PST i muslinger, relevant for overvåking i portugisiske og norske kystfarvann. Det foreslåtte systemet vil bestå av en miniatyrisert, kjemisk sensor integrert i et mikrofluidisk nettverk av kanaler og kamre som muliggjør effektiv og automatisk prøvebearbeidelse (ekstrakt av muslinger), samt påvisning av PST ved bruk av potensiometri. Prosjektet er avhengig av et topp moderne renromslaboratorium samt kunnskap og erfaring med design og produksjon av silisiumbaserte mikrosystemer, som er en sentral kompetanse hos SINTEF MiNaLab. I tillegg innebærer prosessen heterogen integrasjon av sensormaterialer, som må foregå utenfor renrommet.

Prosjektarrangøren er University of Aveiro (UA), og partneren Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere (IPMA) fra Portugal. Norske partnere i konsortiet er SINTEF MiNaLab, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

University of Aveiro, Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere (IPMA), Norwegian University of Life Sciences (NMBU), SINTEF Digital MiNaLab og SINTEF Industri.

Prosjekttype

EEA Grants