Til hovedinnhold

Beslutningsstøttesystemer

Beslutningsstøttesystemer

Vi har lang erfaring i å utvikle sektortilpassete beslutningsstøttesystemer for helhetlig optimal ressursutnyttelse i forvaltning og industri. Dette kan være både operasjonell og strategisk beslutningsstøtte.

Utvikling av systemer for datadrevet beslutningsstøtte kombinerer fagdisipliner som operasjonsanalyse, økonomi og dataanalyse med sektorspesifikk teknologikunnskap for å presentere det underliggende beslutningsproblemet på en riktig måte. Denne typen beslutningsstøttesystemer finner langt mer kostnadseffektive eller lønnsomme beslutninger enn en manuell beslutningstilnærming. Vi har utviklet slike systemer mot ulike sektorer: samferdsel, prosessindustri, skognæring, energi og olje/gass-relatert virksomhet. Flere av systemene brukes i daglige operasjoner og har vært i operativ bruk i flere år.

Seniorforsker
957 54 931