Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen.

Kontaktperson

Vi forsker på hvordan CO2 kan pumpes ned gjennom brønner og injiseres inn i disse formasjonene på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Simulering av dynamisk strømning av gass og væske i CO2-brønner
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk (robuste, nøyaktige og effektive metoder)
  • Samarbeid med SINTEF Petroleum for å utvikle modeller spesialutviklet for CO2-brønner
  • Varmeovergang mellom CO2-væsken, rør og steinformasjon
  • Simulering av injeksjon fra både rør og skip

Metodene vi bruker:
Vi har utviklet et eget modelleringsrammeverk for flerfasestrømning av CO2 og CO2-rike blandinger i rør og brønner. Flere ulike strømningsmodeller og tilstandslikninger er lagt inn. Vi kombinerer beregning av strømning og varmeledning i brønnen for å beregne temperatur og trykk. Korrekt prediksjon av temperatur er viktig for å unngå temperaturvariasjoner som kan skade brønnen.

 

Relevante prosjekt