Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-fangst

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase.

Kontaktperson

Våre tjenester og kunder

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase. Vår forskning gir svar på hvordan forskjellige CO2-fangstteknologier kan integreres med forskjellige CO2-utslippskilder og hvilken fangstteknologi som har best ytelse for hvilken type utslippskilde. Vi samarbeider tett med avdelingen for Termisk Energi i SINTEF Energi og også med forskjellige avdelinger i SINTEF Industri, for å kunne bruke beste mulige data inn i våre prosessimuleringer. Vi jobber også tett sammen med kollegaer ved avdelingen for Gassteknologi som har ekspertise innenfor CO2-transport og CO2-termodynamikk. Vår kunder er for eksempel kraftprodusenter, oljeselskaper, industrier med CO2-utslipp, utstyrsleverandører av teknologi for CO2-fangst og også Gassnova, Norges Forskningsråd og EU.

Vi arbeider innen disse områdene

  • Prosessimuleringer av kraft- og industriprosesser med CO2-fangst
  • Utvikling og bruk av metoder for prosessanalyse og -optimalisering
  • Integrasjon og evaluering av forskjellige fangstteknologier i prosesser med CO2-utslipp
  • Sammenligning (benchmarking) av forskjellige fangstteknologier
  • Kostnadsanalyse av CO2-fangst

Metode: Systematisk prosessintegrasjon, Prosessimuleringer (Hysys, AspenPlus, ProII), exergianalyse, pinchanalyse, kostnadsanalyse, termodynamisk benchmarking.

Typiske oppdrag for oss er

  • Analyse av forbedringspotensial for fangstteknologier (energieffektivitet, kostnad)
  • Sammenligning (benchmarking) av fangstteknologier for en gitt utslippskilde

 

Utforsk fagområdene

Relevante prosjekt

CEMCAP

CEMCAP

Start:
Slutt:

Horisont 2020 prosjektet CEMCAP samler sementindustrien og forskningskompetanse innen CO2-håndtering.

BIGCCS – International CCS Research Centre

BIGCCS – International CCS Research Centre

Start:
Slutt:

Hovedmålet er å bidra til realisering av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport og undergrunns lagring av CO2.

  • CEPONG
  • ReCAP
  • Chipper

Kontakter