Til hovedinnhold

CO2-fangst

CO2-fangst

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase.

Våre tjenester og kunder

I avdelingen for Gassteknologi forsker vi på forskjellige metoder for CO2-fangst – noen fangstmetoder er nær kommersiell modenhet og andre metoder er i en tidlig utviklingsfase. Vår forskning gir svar på hvordan forskjellige CO2-fangstteknologier kan integreres med forskjellige CO2-utslippskilder og hvilken fangstteknologi som har best ytelse for hvilken type utslippskilde. Vi samarbeider tett med avdelingen for Termisk Energi i SINTEF Energi og også med forskjellige avdelinger i SINTEF Industri, for å kunne bruke beste mulige data inn i våre prosessimuleringer. Vi jobber også tett sammen med kollegaer ved avdelingen for Gassteknologi som har ekspertise innenfor CO2-transport og CO2-termodynamikk. Vår kunder er for eksempel kraftprodusenter, oljeselskaper, industrier med CO2-utslipp, utstyrsleverandører av teknologi for CO2-fangst og også Gassnova, Norges Forskningsråd og EU.

Vi arbeider innen disse områdene

  • Prosessimuleringer av kraft- og industriprosesser med CO2-fangst
  • Utvikling og bruk av metoder for prosessanalyse og -optimalisering
  • Integrasjon og evaluering av forskjellige fangstteknologier i prosesser med CO2-utslipp
  • Sammenligning (benchmarking) av forskjellige fangstteknologier
  • Kostnadsanalyse av CO2-fangst

Metode: Systematisk prosessintegrasjon, Prosessimuleringer (Hysys, AspenPlus, ProII), exergianalyse, pinchanalyse, kostnadsanalyse, termodynamisk benchmarking.

Typiske oppdrag for oss er

  • Analyse av forbedringspotensial for fangstteknologier (energieffektivitet, kostnad)
  • Sammenligning (benchmarking) av fangstteknologier for en gitt utslippskilde

 

Seniorforsker
416 47 387

Relevante prosjekt

Kontakter

Kristin Jordal

Seniorforsker
416 47 387
Navn
Kristin Jordal
Tittel
Seniorforsker
Telefon
416 47 387
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Rahul Anantharaman

Forsker
473 24 044
Navn
Rahul Anantharaman
Tittel
Forsker
Telefon
473 24 044
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS