Til hovedinnhold

Merdteknologi

Merdteknologi

SINTEF har over mange år utviklet kunnskap og metodikk relatert til åpne oppdrettssystemer, og er i forskningsfronten innen fagfelt som materialkunnskap, numeriske modeller, metoder for feltforsøk og modellskalaverifikasjon. Denne kompetansen anvendes til videreutvikling av dagens fleksible konstruksjoner, samt utvikling av nye anleggskonsepter, blant annet ved utviklingstillatelser.

Vi bidrar til å redusere rømming og med kunnskap for utvikling av regelverk og tekniske standarder. SINTEF er vertskap for forskningssenteret EXPOSED Aquaculture Operations, hvor vi i samarbeid med industri- og forskningspartnere utvikler teknologi for sikkert og effektivt fiskeoppdrett under krevende og eksponerte forhold.

Områder/Prosjekter

Forskningssjef
988 29 872

Metoder og infrastruktur